دلت خیلی وقته بارونیه ...

خیلی وقته آسمون بالای سرت صاف و آبیه !

  یه آسمون آبی که جا برای دل بارونی تو نداره. 

 یه آسمون بی ستاره ، یه آسمون..

.خیلی وقته شب ها عادت کردی اونقدر اشک بریزی که چشمهات درد بگیره و خوابت ببره

.عادت کردی بشینی پای درد و دل خودت .

 عادت کردی دنبال یه دل بگردی مثل خودت. عادت!

از این آسمون صاف و آبیه به ظاهر خوشگل بدت می آد.

 خیلییییییییییییی بدت می آد.  

ای  خدا! دنبال یه آسمون بلند می گردم ....

یه آسمون که بشینه پای درد و دل من!

 دنبال ستاره می گردم. .....

 

 یه ستاره هم کافیه برای آروم کردن دلم!
 
دسته ها :
X