کجااااااااااااااااااایییییییییییییییییییییییییییییییییییی یکی یدونم؟؟؟؟؟؟؟

مردم از نگرانی..........

توروجون سپیده روشن کن گوشیتو............


دسته ها :
X